Web o alternativní léčbě a léčitelství

O mně

Alternativní medicína a já.

Jmenuji se Hana Schmidtová a k alternativní medicíně mne přivedlo poznání, že je něco mezi nebem a zemí, co nelze uchopit, poznat ani zviditelnit. První kontakt s léčivou silou jsme měla po narození první dcery, které se při porodu narušila nervová zakončení v levé ruce. S rukou nemohla vůbec hýbat. Z oblasti klasické medicíny mi byla nabídnuta pouze Vojtova metoda, která sice je účinná, ale pro dítě bolestivá a léčení tímto způsobem je zdlouhavé. Naštěstí jsem se dozvěděla o akupunktuře, díky které se moje dcera vyléčila poměrně rychle. Toto pro mne bylo první poznání, že tělo dokáže regenerovat samo, pokud mu k tomu dáte patřičné impulzy.

Od malička chci lidem pomáhat, ale nevěděla jsem jak. Po výše popsaných zážitcích se mi otevřely oči a věděla jsem, že toto je cesta kterou chci jít. Dala jsem se také na cestu alternativní medicíny a začala studovat homeopatii. Zde se mi otevíraly nové obzory a já byla tímto doslova pohlcena a chtěla najít další cesty, jak pomoci lidem.

Vlastní přiblížení k práci s energiemi se mi dostalo při prvním ošetřením Reiki, kdy jsem cítila silný proud energie z rukou člověka zasvěceného do Reiki. Toto ošetření mi bylo nabídnutu zcela náhodně, ale když se na to dívám zpětně, tak se to mělo prostě stát. Následně mi bylo doporučeno navštívit Rodinné konstelace a zde jsem měla další zážitek – energie vyzařující z lidí kolem mne byla velice silná až emotivní. Když něco takového poznáte na vlastní kůži a ucítíte blahodárný vliv této energie, která se bere odkudsi a je směřována do vás, pak již nemůžete říci „Já nevěřím“.

Chtěla jsem a chci pomáhat lidem, proto své možnosti nadále rozvíjím a rozšiřuji. Důvěřuji energiím, které pomohly mně, mým blízkým a nabízím je i vám. Od narození své první dcery jsem za poznáním ušla dlouhou cestu a objevovala nové. Za ta léta jsem pomohla desítkám lidí a mohu pomoci i vám, pokud o pomoc budete skutečně stát, protože nelze pomáhat člověku, který o uzdravení nestojí.

Do dnešního dne jsem vystudovala, nebo byla zasvěcena do těchto alternativních metod léčení a poradenství:

 • Zasvěcení do Reiki I. stupně u p. Evy Melzerové (2008)
 • Zasvěcení do Reiki II. stupně u p. Heleny Kukrálové (2009)
 • Zasvěcení do Reiki III. stupně – mistr profesionál (2012)
 • Zasvěcení do Imara Reiki – mistr u p. Hany Dvorské (2012)
 • Studium homeopatie v České škole klasické homeopatie (2004 – 2007)
 • Automatická kresba u p. Heleny Kukrálové (2010)
 • Hlubinná abreaktivní psychoterapie – p. Marcela Hanušová Priessnitzová (2013), Andrej Dragomirecký (2014)
 • Rodinné konstelace a pohyby duše – p. Jaruška Hvězdová (2014)
 • Kurz tarotu – Tarotová škola Sara v Praze (2017,2018)

Své možnosti stále rozšiřuji, ne z důvodu zbohatnutí, ale z důvodu rozšíření možností, jak se na váš problém podívat. Dnes mi hodně pomáhá jak numerogie, grafologie, automatická kresba, tak napojení se na duše, které dokážu odvést ke světlu. Dále jsem rozvíjela některé prvky meditace, které vám časem také nabídnu a které vhodně doplňují a podporují organizmus a hlavně mysl v procesu vedoucím k uzdravení se.

Pokud máte trápení a nevíte, jak se ho zbavit, musíte udělat pár kroků:

 1. Musíte chtít s tím stavem, který vás trápí, něco dělat.
 2. Najít si terapeuta, či léčitele, ke kterému máte důvěru.
 3. Dodržovat to, na čem se s léčitelem dohodnete a hlásit mu každou změnu, kterou cítíte.

Nemusíte se obávat, alternativní metody léčení jsou nedestruktivní a pokud berete medikamenty, není tato metoda léčení kontraproduktivní.
Budu ráda, pokud mi dáte důvěru a vyberete si mne za svého terapeuta či léčitele. Nenabízím nemožné a vším co nabízím, jsem si prošla a cítila léčivou sílu na vlastní kůži.

Těším se na vaše zavolání, či email.
Přeji vám stálé zdraví a mír v duši.

Vaše léčitelka Hanka