Web o alternativní léčbě a léčitelství

Automatická kresba

Automatická kresba

je kresba, při které je využívána pravá mozková hemisféra. V pravé mozkové hemisféře je centrum tvořivosti a tato část je úzce spojena s vyššími duchovními centry. Při automatické kresbě je zapojena také naše intuice, která se napojuje na energetický informační kanál a podle stupně našeho duchovního vývoje jsme schopni těchto informací využívat při diagnostice a terapii.

Tuto metodu vvyužívám hlavně jako diagnostickou metodu určování příčin nemocí a k hledání řešení, vedoucího ke zlepšení momentálního stavu. Pomocí automatické kresby lze zaznamenat aktuální psychický a fyzický stav. Automatická kresba může zaznamenávat vnitřní svět člověka, jeho tendence, které mu brání v dosahování svých cílů a dalším osobním rozvoji. V mém podání se jedná o zakreslování nerovnováhy v energetických centrech, poškození a funkčnost jednotlivých orgánů, vztahy mezi lidmi,  atd..

Pomocí této kresby také vytvářím harmonizační, léčivé obrázky k nápravě daného problému. Také touto metodou mohu tvořit meditační obrázky. Prostřednictvím těchto obrázků se lépe dostanete do stavu klidu a harmonie, působí harmonicky v prostředí, ve kterém jsou umístěny.

V galerii najdete ukázky meditačních i diagnostických obrázků v mém podání.